Kúpna zmluva č. 1/2016 AGIM, s.r.o. a Obec Bodza

KZ_OP Bodza (pdf)